Böbrekler ve İdrar Yolları

Vücudumuz ter, karbondioksit gazı, dışkı (bağırsak hareketleri) ve idrar gibi çeşitli atıklar üretir. Bu atıklar farklı yollarla vücuttan dışarı çıkar. Ter, ciltteki gözeneklerden salgılanır. Su buharı ve karbondioksit akciğerlerden solunarak çıkar. Sindirilmemiş besin maddeleri bağırsaklarda dışkı haline getirilir ve bağırsak hareketleriyle katı atık olarak vücuttan atılır.

Böbrekler tarafından üretilen idrar, kana karışan metabolizma ürünlerini – tuzlar, toksinler ve suyu – içerir. Böbrekler ve idrar yolu (böbrekler, üreterler, mesane ve üretra içerir) bu atık maddeleri kanımızdan süzer ve ortadan kaldırır. Böbrekler olmasaydı, atık ürünler ve toksinler kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşacak şekilde kanımızda birikecekti.

Böbrekler, karın boşluğunun arka duvarı boyunca bulunan fasulye şeklinde bir çift organdır. Sol böbrek, sağ böbreğe göre biraz daha yüksek konumdadır çünkü karaciğerin sağ tarafı sol tarafından çok daha büyüktür. Diğer karın organlarının aksine, böbrekler peritonun arka tarafında yer alır ve sırt kaslarına dokunur. Böbrekler, onları yerinde tutan ve fiziksel hasardan koruyan bir yağ tabakasıyla çevrilidir.